Esteu aquí

Barbara EICHHORN

dissabte 08 Abril 2006 - diumenge 04 Juny 2006
 • Barbara Eichhorn

  UNA CONVERSA AMB BARBARA EICHHORN
  Maita Cañamás

  Barbara Eichhorn neix el 1965 a Freising (Alemanya). En 1988 es trasllada a Viena, on estudia tècniques de tapisseria, pintura i grafisme i on viu i treballa en l’actualitat. Els seus dibuixos intimistes de persones del seu entorn familiar o de frondosos boscos, realitzats a carbonet i a llapis, tenen com a base fotografíes pròpies o rescatades de diaris i revistes que li serveixen de llibreta de notes que després traslladarà a papers de gran format i, des de 1988, directament a la paret.
  Els treballs de Barbara Eichhorn es poden dividir, grosso modo, en els grups següents: Mare, Bosc, Retrats en el bosc, Retrats, Nen(s). Aquesta relació tan breu, per rapsòdica que pugui sonar, sembla enunciar una intrincada cohesió que, examinada amb deteniment, revela el procediment artístic emprat.
  Els seus primers treballs presenten un traç obstinat, una línia de carbó de traç pastós que impregna la superfície confereix als dibuixos una atmosfera emparentada, en gran mesura, amb la de les grans ampliacions de la fotografia en blanc i negre. La reacció al paper fotogràfic generada pel revelador, la impressió obtinguda quan hom sotmet al bany de revelat un paper especial sobre el qual comencent a perfilar-se les imatges gravades en ell per la llum, són elements el parentesc dels quals amb el traç del dibuix va més enllà de la simple associació. Barbara Eichhorn recorre sovint a fotos com a pretext per als seus dibuixos, i aquestes fotos semblen impregnar l’obra de la seva pròpia substància. Resulta sorprenent la preferència per un contrastos poc acusats, per exemple el que hi ha entre un gris discret i la claredat general del suport. El dibuix es percebut, per tant, com una potència de la fotografia, com un aprofitament gestual i compositiu basat en el fet de saber treure rendiment al potencial inherent a la fotografia. Sobre el procés invers s’ha reflexionat ja molt : el camí que va de la pintura a la fotografia entés com una de les possibles culminacions d’aquella. Ara bé, és evident que també s’hi pot donar un influx en sentit invers, encara que sol ser la pintura, més que el dibuix, la que sovint apareix en un règim de subordinació respecte de la fotografia (penseu en Richter). La majoria dels pintors joves, sempre que es decanten per allò figuratiu o objectiu, no poden passar-se ja sense el que ells denominen modestament « material filmat », « trobat » (found footage). El dibuix, en canvi, s’afirma com l’últim reducte d’un elevat exercici de coordinació entre l’ull i la mà que aspira a la mestria, sigui en l’estudi de la natura o en la expressivitat i extravagància dels seus traços : què pinten aquí les fotos ? Quin sentit té « un dibuix a mà » si en comptes de ser la mà la que dicta la distribució o construcció (espacial) de la superfície, el que fa és proporcionar a l’ull, habituat a la fotografia, al cine i a la televisió, les línies ja exixtents (readymade) d’una fotografia ? Encara que hom pogués dir que en un dibuix a mà els elements constructius i els expressius haurien de ser una i la mateixa cosa, continuaria tenint validesa aquest supòsit si el punt de partida del dibuix fos la fotografia ? Sabem que Seurat, per exemple, tant en la seva pintura com en els seus dibuixos, evidencia una profunda obsessió per la veritat de la fotografia. El dibuix de Barbara Eichhorn s’inscriu decididament en l’horitzó d’una concepció artística post-tècnica que, sabedora que les tècniques visuals sempre tenen una relació substancial amb un art que transcendeix les seves pròpies regles, no dubta en utilitzar el material fotogràfic com una mena de referència quasi-natural.
  Els seus dibuixos intimistes de persones del seu entorn familiar o de frondosos boscos, realitzats a carbonet i a llapis, tenen com a base fotografíes pròpies o rescatades de diaris i revistes que li serveixen de llibreta de notes que després traslladarà a papers de gran format i, des de 1988, directament a la paret.

 • Eichhorn 1
  Eichhorn 2
  Eichhorn 3
  Eichhorn 4
  Rote Decke Colcha Roja détail 2002
  1196
  1996
  1998
 • 1
  2
  3
  4
  5
  6